ADR Nedir?

16.02.2021
ADR Nedir?

ADR Nedir? Ne Demek? ADR Açılımı?

ADR, Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı riskli malzemelerin uluslararası karayolu ile taşınmasını belirleyen kural ve çerçevelere ilişkin Avrupa anlaşmasına ADR denilir. ADR Belgesi nedir? Sürücülerin veya kullandığı araçların ADR’li yük taşınmasına yetki veren belgenin adına ADR Belgesi denir. ADR Açılımı: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’’

ADR’li Araç (Kamyon, TIR) Nedir?

Yanıcı, parlayıcı, patlama özelliğinde bulunan riskli yüklerin uluslararası taşınmasına uygun hale getirilen TIR/Kamyon’lara ADR’li araç denilir. Risk anında tüm gerekli tedbir ve önlemler için bu araçlar özel ekipmana sahiptir.