Depo Çeşitleri Nelerdir?

26.03.2021
Depo Çeşitleri Nelerdir?

Depo Çeşitleri Nelerdir?

Bu yazımızda depolama çeşitlerinden ve depo türlerinden bahsedeceğiz. Depoları farklı şekillerde kullanmak mümkün. Aynı zamanda farkı kategorilerde de sınıflandırılabilir.

Hava Koşullarından Korunma Derecesine Göre Sınıflandırma

  • Açık Hava Depoları: Budepolamasisteminde deponun etrafını ve üst kısmını kapatan bir yapı yoktur. Bu depo alanı genellikle bir tel örgü, metal ya da duvar ile giriş çıkış kontrolü açısından çevrelenmiştir. Bu depolarda yer alan ürünler hava şartlarına karşı korunmaya ihtiyacı olmayan malzemelerdir. Açık hava deposunda depolanan ürünler bir şekilde hava şartları ile temas halindedirler. Bu depoda depolanan ürünlere örnek olarak; araç, makine, demir, hurda, tuğla gibi malzemeler sıralanabilir.
  • Kapalı Depolar: Bu depoların amacı, içinde bulunan malzemeleri dışarıdaki hava koşullarına karşı korumaktır. Çelik panel, betonarme gibi ürünlerden üretilmiştir. İçerisinde aydınlatma sistemi ve kontrollü sıcaklık sistemi mevcuttur.
  • Soğuk Hava Depoları: Bu depoların içerisindeki ürünler bozulmadan muhafaza edilmektedir. Süt, yoğurt, et, balık, ilaç gibi ürünler bu depolarda saklanmaktadır. Bu şekilde bu ürünlerin raf ömrü ve ticari değerleri korunmuş olur. Aynı zamanda ilk noktadan tüketiciye kadar sürekli ısı kontrollü bir sistem ile taşınmaktadırlar. Bu tarz ürünlerin depolama ve taşıma işlemlerine soğuk zincir lojistik operasyonları denmektedir.

Otomasyon Düzeyine Göre Sınıflandırma

Kullanılan teknolojiye göre depoları 3 sınıfta sınıflamak mümkündür. Bunlar otomatik depolar, yüksek yoğunluklu depolar ve geleneksel depolardır.

  • Otomatik depolar: Butür depolarda insan faktörü en az seviyeye indirgenmektedir.  Burada bilgisayar destekli operasyonlar yapılmaktadır. Bu operasyonlar bazı ekipmanlar ve sistemler aracı ile yapılmaktadır. Bu depoların maliyeti oldukça yüksektir.
  • Yüksek yoğunluklu depolar: Bu depolarda ürün girişi çıkışı fazla olmaktadır. Aynı zamanda bunlar yüksek hacimli depolardır. Bu yüzden yüksek irtifa rafları kullanılmaktadır. Raflar yaklaşık 10 metrenin üzerindedir. Burada yek başına forklift yeterli olmamaktadır. Başka araç ve sitemler de kullanılmaktadır. Örneğin reach truck, turret truck gibi.
  • Geleneksel depolar: Bu depoların özelliği forklift gibi mekanik araçlarla ve raf sistemi ile donatılmış olmalarıdır. Yüksekliklileri yaklaşık olarak 6-7 metredir. Raf sistemleri de bu yüksekliğe göre ayarlanmaktadır.