Hususi Araçla Yük Taşıma Cezası

25.03.2021
Hususi Araçla Yük Taşıma Cezası

Hususi Araçla Yük Taşıma Cezası

Motorlu taşıtların hepsinde aracın özelliklerini belirten ruhsat belgesi vardır. Araca ait olan bu bilgiler aracın ağırlığı, motor gücü ve en önemlisi de ticari araç olması gibi bilgiler yer almaktadır. Yani araca kaç kişi binileceğine ve araçta şoför ile birlikte toplam kaç kişi olacağına, ne kadar yük taşınacağına dair bilgiler özellikle belirtilmektedir. Bu belirtilen bilgiler doğrultusunda eğer yolcu sınırını 1 kişi dahi olsa aşılmış sayılır. Yani araçta 1 kişi de fazla olsa, 10 kişide fazla olsa aynı idari para cezası işlemi uygulanır.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 2918 sayılı 65/1-a maddesi gereğince; taşıma sınırının üstünde yolcu almanın 2021 yılında uygulanacak olan para cezası 113 TL olarak belirlenmiştir. Fazla yolcu taşımadaki ceza puanı 10 ceza puanı verilmektedir. Bu şartlar altında cezai işlem uygulanır ve araçtaki yolcu ise en yakın yerleşim biriminde indirilir. İndirilen tüm yolcuların masrafları araç sahibince karşılanır.

Araçta taşınan yolcuların can güvenliği yok ise, can sağlığı tehlikeye atılmış ise bu koşullarda ceza oranı değişir. Bu durumda Türk Ceza Kanunu’n 179.maddesinin 2.bendinde ki kara, demiryolu, deniz ve hava taşımacılığında ki ulaşım araçları, kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlike oluşturulmuş ise sevk ve idaredeki kişi, 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hapis cezası paraya çevrildiğinde 19,249,60 TL idari para cezasına hükmedilir.

Bahsedilen tüm bilgilere ek bir bilgi de araç içinde fazla yolcu taşımanın yanı sıra yolcunun hayati tehlikesi varsa ve bagajda yolculuk yapıyor ise Türk Ceza Kanunun 2918 sayılı 65/1-g maddesinde ayrıca belirtilmiştir. Bahsi geçen kanun maddesi gereğince; bagajda yolcu taşıyanlara 3.674 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Hususi Araçta Yük ve Yolcu Taşıma Cezası Ne Kadar?

Araç ruhsatında belirlenen bilgilerin haricinde bir kullanım amacı gerçekleşmiş ise bu kullanıma bir ceza işlemi vardır. Çünkü ticari amaçla kullanılacak olan araçlarda ticari ibaresi yazılıdır. Bireysel araçlarda ise hususi ibaresi vardır. Ticari ibaresi olmayan ruhsatların araç sahipleri ticari araçlarla yük ve yolcu taşıyamaz.

Trafiğe çıkan ve yük taşıyan araçların bazı belgelere sahip olması zaruridir. Yük taşıyacak olan araçların sürücülerinin SRC belgesi, taşımacılık için kullanılan aracın tescil belgesinde ise K yetki belgesi yazmalıdır. Bu belgelere sahip olmayan araçların yük taşıması sonucunda ceza işlemine tabi tutulur. İdari para cezası uygulanan araçların bu cezanın yanı sıra 15 gün trafikten de men edilmektedir.