İstiap Haddi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

28.03.2021
İstiap Haddi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

İstiap Haddi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

İstiap haddi, trafikte seyreden araçların taşıma kapasitesi sınırları anlamına geliyor. Bu araçların türleri ve kullanım amaçları da istiap haddi miktarını farklılaştırıyor. Trafikteki sorumluluklar sürücüler, yolcular ve taşınan yüklerin güvenliğinin sağlanması için önemlidir. Bu yüzden bazı sınırlamalara uyulması gerekiyor. Bu sınırlamalardan biri olan istiap haddi, binek veya ticari olan tüm motorlu araçların ruhsatlarında belirtilir.

İstiap haddi yalnızca taşıma kapasitesi anlamına gelir ve Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. Maddesinde bu sınırlamalar belirlenmiştir. Araçların mekanik yapılarına ve karayollarına hasar vermeden güvenli bir yolculuk ve yük taşımacılığının sağlanması için bu sınırlamalara uyulması gerekiyor. Ruhsatta yazan istiap haddinde şoför hariç olarak düşünülmüştür. Bu, 4 kişilik istiap haddi bulunan bir binek araca sürücü ile 5 kişi binebileceği anlamına gelir. Karayolu ile eşya taşınması durumundaysa istiap haddi yasa ile sınırlandırılmıştır. Dingil türlerine bağlı olarak belirlenen sınırlamalar, araçların resmi olarak taşıyabileceği ağırlık miktarını ifade eder.

Kamyonlardaki İstiap Hadleri

Yük taşımacılığı yapmak amacıyla kullanılan kamyonlarda istiap haddi belirlenirken mekanik yapıları göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre kamyonların taşıyabileceği maksimum ağırlıklar marka ve modellere göre farklılık gösterir. Taşımacılık yapan araçlarda belirtilen istiap hadlerinin yasa tarafından belirlenmesi standartları da beraberinde getirir. Kamyon ruhsatlarında yazan istiap haddi, resmi olarak taşınacak yükü belirtir.

İstiap Haddi Hesaplama

Hesaplama yaparken binek veya ticari araçların üretildiği fabrikalardan orijinal teknik kapasite değerleri alınır. Bunların yanında karayollarının yapıları ve araçların taşıma kapasitelerini belirleyen mühendislik değerleri de göz önüne alınarak farklı yol yapıları ve farklı araç markalarına göre istiap haddi hesaplanır.

İstiap Haddi Aşımında Kasko Teminatı

Yük taşımacılığı gerçekleştiren araçların bazı nedenlerle kaza yapması durumunda istiap haddine bakılır. İstiap haddinden fazla yük taşıyan araçlarda kasko, kazayı teminat dışı bırakır. Aynı amanda ruhsatta yazan istiap haddini aşan araçlar, kaza yapmasa bile sigorta şirketleri bu sınır aşımını teminat dışı değerlendirir. İstiap haddinin aşılması durumunda trafik cezası da yazılabilir. Yükleme miktarı ruhsatta yazan istiap haddinin %5’inden fazla ise ceza işlemi uygulanabilir.