Lojistik Köy Nedir?

17.03.2021
Lojistik Köy Nedir?

Lojistik Köy Nedir?

Ürünlerin hızlı bir şekilde pazara girişini sağlamak için bir bölgedeki entegre lojistik uygulamalarının toplanmasına lojistik köy adı verilir.

Lojistik köy, başkent dışındaki, çeşitli taşıma, gümrükleme, sigorta ve bankacılık faaliyetlerinin entegre bir şekilde yürütüldüğü lojistik alanlaralojistik köyler denir. Yurt dışında kullanılan anlamı ile ulaşım köyü olarak adlandırılır.

Temel olarak, lojistik bölgeler, çok yönlü taşıma modülleri içerdikleri için lojistik köy terimini lojistik merkez anlayışıyla karıştırılır. Lojistik merkez ve lojistik köy terimleri genellikle birbirine yakın faaliyetlere sahip oldukları için karıştırılır. Konuya indiğimizde lojistik merkez ile lojistik köy arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz: Lojistik merkezler genellikle bölgesel lojistik ihtiyaçlara cevap verirken; Lojistik köyler, çok çeşitli ticari faaliyetlerin gerçekleştiği yerlerdir. Köyde lojistik, nakliye modülleri, gümrükleme, sigorta, banka, otel, kafeterya vb. yerel bir şirket gibi çalışır.

Türkiye’deki Lojistik Köyler

Türkiye’nin illerindeki bulunan lojistik köylerin işletmeye alınması için operasyonel lojistik planlama gerçekleştirilmektedir.

Lojistik köylerin yerini seçerken kritik faktörler vardır. Bu faktörlerin en büyüğü: İhracat ve ithalatın yoğun olduğu yerlerde lojistik köyler kurulmalıdır. Lojistik köylerin kurulduğu veya kurulacağı yerler il sınırından 40 ila 50 km uzaklıkta olmalıdır. Ayrıca çeşitli taşıma modüllerinin yakınındaki liman alanlarında ve demiryolları ve otoyollar gibi taşıma yöntemlerinde de kullanılmalıdır.

Lojistik köy Türkiye planlamaları, modern bir devlet demiryolu olarak biliniyor. Ulaştırma bakanlığının öncülüğünde Devlet Demir Yolları Türkiye’nin pek çok yerine lojistik köy kurmayı planlıyor.

Demiryolunun yanı sıra, lojistik köyler kara, hava ve denizle bütünleşmiştir. Hem ulusal hem de uluslararası taşımacılık, lojistik ve mal dağıtımının çeşitli firmalar tarafından gerçekleştirildiği alanlar olarak kabul edilen lojistik köylerin tamamlanmasıyla TCDD, yılda yaklaşık 6 milyon ton (yüzde 35) daha fazla yük taşımayı hedefliyor.

TCDD, 12 lojistik köyün yerini belirlerken iki kriteri dikkate alıyor: Organize sanayi bölgelerine bağlantı ve yük taşıma kapasitesi yüksek bölgelerde yerleşim. Her tür hizmet merkezileştirilmiştir.

Bu köylerde, sosyal ve idari tesislerde, müşteri ofislerinde, personel ofislerinde ve sosyal tesislerde, otoparkta, tır parkında, idari merkezlerde, genel hizmet tesislerinde, bankalarda, restoranlarda, otellerde, tehlikeli ve özel yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve depolanması yer alacak.