Lojistik Nedir, Lojistiğin Amacı Nedir?

31.10.2020
Lojistik Nedir, Lojistiğin Amacı Nedir?

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu tarafından geçmiş yıllarda bir videoda lojistik nedir? sorusu halka sorulmuştur. Halkımızdan ilginç cevaplar gelmişti. Bu cevaplar arasında TIR, Gemi v.s. taşıma araçlarının örnekleriyle ancak lojistik nedir? sorusuna cevap vermeye çalıştılar. Gerçek anlamda lojistik ne demek? Lojistiğin amacı nedir? İşte size profesyonel şekilde lojistiğin anlamı ve detaylarını sunacağız.

Lojistik Nedir, Lojistik ne demek?

Lojistik nedir? Lojistik: Türkçemize lojistik kelimesi şu şekilde gelmiştir: Antik Yunan, Roma döneminde askerlerin ihtiyaçlarına çözüm için finansörlere Logistikas denilirdi. Türkçe’de lojistik kelimesinin kısaca anlamı: Hammdde noktasından, üretimi ve üretilen ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması aynı zamanda geri dönüşü kapsayan sürece lojistik denilir.

Lojistik Ne demek? Kısacası: Lojistik bize göre hayatın her noktasındadır. Ulaştırmadan, depolama, stok, etiketleme, fiziksel dağıtım, envanter ve tüm buna benzer faaliyetleri kapsayan bilimdir.

Lojistiğin Amacı Nedir?

Yaşamsal faaliyetleri devam ettirmek için insanların tüketime ihtiyaçları vardır. Tükettikleri tüm ürünler tamamen lojistiğin amacı arasında yerini alır. Hammadde halinde, son ürün haline gelen kadar lojistik belli bir amaca hizmet etmektedir. İnsanların ihtiyaçlarına doğru zamanda, doğru yerde, doğru ürünü sunmayı hedefler. Lojistiğin kısaca amacı budur.

Lojistiğin Dalları

Taşımacılık Sektörü: Kara, deniz, hava ve demiryolu taşımalarını ifade eder. Fiziksel dağıtım içerisinde yerini alır.

Envanter: Ürünlerin sayımı ve stok yönetimi ile ilgilidir.

Stok: Üretilen ürünlerin depolama sürecindeki sayısal verileridir.

Depolama: Üretilen veya geri dönüşüme giren ürünlerin fiziksel belli bir alanda saklanmasını ifade eder.

Ambalajlama ve etiketleme: Üretilen ürünlerin belli bir koruma ambalajı içerisine konulması ve etiketlenme sistemidir.

Gümrükleme: İhracat, ithalat ve transit yüklerin yurtdışına sevk edilmesi veya getirilmesi için yasalar çerçevesinde yapılan resmi işlemdir.

Tarihsel Olarak Lojistik Sektörünün Gelişimi

Askeri alandan hayatımıza geçen lojistik terimi; günümüzde internet, otomasyon sistemlerinin ilerlemesi sonucunda 4. parti lojistiği hayatımıza geçmiş bulunmaktadır. 100 Yıl öncesine kadar askeri alanda kullanılırken şuan yaşamımızın her noktasında lojistiği gösmekteyiz.

  • Birinci Parti Lojistik (PL): İlk Lojistiğin hayatımıza girmesi
  • İkinci Parti Lojistik (2PL): 2. Dünya Savaşından Sonraki Hali
  • Üçünü Parti Lojistik (3PL): 1990 yıllardan sonra lojistiğin hali
  • Dördüncü Parti Lojistik (4PL): Son yıllarda hayatımızdaki yeridir. Teknolojinin gelişmesine odaklı lojistik faaliyetlerin yürütülmesine dayalıdır.