Lojistik Nedir, Lojistik Ne Demek?

11.03.2021
Lojistik Nedir, Lojistik Ne Demek?

Bu makalemizde sizlere merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Bu sorular şöyledir: Lojistik nedir? Lojistik Ne demek? Lojistiğin amacı nedir? Lojistik Bölümü nedir? Tanımı ve detayları hakkında bilgiler.

Lojistik: Üretim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerini pazara sunabilmeleri için belirli hammadde noktasından üretim, ambalajlama, depolama, stok yönetimi, gümrükleme, fiziksel dağıtımı tamamı ile içerisine alan sektördür. Lojistik içerisinde geniş iş kollarını barındırmaktadır. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalar genelde yaptıkları iş riskli olduğundan dolayı sigortalı şekilde çalışmaktadır. Faaliyet gösterdikleri alan karlılığı az, sirkülasyonu yüksek, riskleri büyüktür.

Üretici şirketler, dış ticaret işi ile uğraşan firmalar, toptancılar, depolama, nakliye,  uluslararası nakliyeciler ve çeşitli faaliyetler üzerinde lojistik işlemleri yürütülmektedir. Dış ticaret şirketleri aynı zamanda üretici olmaları halinde bir çok lojistik faaliyetleri dış kaynak kullanımı veya kendi bünyelerinde organize etmektedir.

Lojistik Nedir?

Askeri bir terim olarak geçmişten günümüze gelen Lojistik özel hayatımızda sıkça rastladığımız terimler arasında yerini alır oldu. Lojistik: Üretim öncesi, üretim sonrası ve iade süreçlerini içerisine alan iş dalıdır. Hammaddenin başlangıç noktasından, üretimine, üretimden son kullanıcıya kadar süreçlerin kontrolü, yönetimini ve geri dönüşüne kadar planlama süreçlerini ifade eden terime lojistik denilir.

Lojistik Ne Demek?

Normal hayatımızda lojistik ne demek sorusunu halkımıza sorduğunuzda muhtemelen aldığınız cevaplar şöyle olacaktır: Nakliye, tır, kamyon, şoför gibi terimlerle açıklamaya çalışırlar. Lojistik kelimesi ne demek? Lojistik: Askeri alanda ve normal yaşamımızda üretim süreç kontrolü, planlama, yönetim sistemlerinin teknoloji kullanılarak ambalajlama, depolama, fiziksel dağıtım, gümrük, stok yönetimi faaliyetlerinin tümüne lojistik denilmektedir.

Fiziksel Dağıtım

Lojistiğin şüphesiz en büyük pasta dilimi ve en kritik noktasıdır fiziksel dağıtım. Kilit noktada yerini alan fiziksel dağıtım zamanında teslimat süreçlerinin kontrolü ve yönetimini sağlamaya yönelik fiziksel hareketlerin tümüdür. Başlangıçtan son tüketiciye kadar

Lojistik Nedir?

Lojistik: Ürünün başlangıç noktasından son kullanıcıya teslimatına kadar süreçlerin entegrasyonu ve yönetilmesine lojistik denir. Son yıllarda sıkça dile gelen bu terim fiziksel dağıtım ile karıştırılsa da lojistik geniş kapsamlıdır. Depolama, stok yönetimi, gümrükleme, ambalajlama, geri dönüşüm süreçlerini kapsayan meslek dalıdır.

Lojistik Ne Demek?

Lojistik: Ürünlerin süreç yönetimi demektedir. Geniş manada hammadde halinden, üretim, ambalajlama, depolama, stok yönetimi, gümrükleme işlemlerinin tamamen bir uyum içerisinde yönetilmesidir.

Lojistik Neyi Amaçlar?

Firmaların piyasa koşullarında rekabet edilmesi için lojistik faaliyetlerinin oturmuş olması gerekir. Piyasada ayakta durmak isteyen işletmeler rekabetçi fiyat ve avantaj ile çalışmalıdır. Lojistiğin amacı: Firmaların ulusal ve uluslararası alanda maliyetlerini düşürmeye yönelik fiziksel dağıtım, ambalajlama, depolama, stok yönetimi, gümrükleme işlemlerini en uygun maliyet ile sağlam şekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda günümüzün teknolojine entegre edilmeyi hedefler.

Lojistik Bölümü Nedir?

Üniversitelerde lojistik iş kolu ile ilgili eğitim ve öğretim verilen bölüme lojistik bölümü denilmektedir. Daha önceleri sadece 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarında eğitim görür iken, şuan 2 yıllık ve 4 yıllık olarak Lojistik bölümlerinde öğrenciler eğitim görmektedir. Eğitim süreçlerinde Yabancı dil, Matematik, Ekonomi, Girişimcilik, Dış Ticaret gibi dersler görmektedirler.

Lojistik Bölümünden Mezun Olanlar Nerede Çalışabilir?

Lojistik bölümünü tamamladığınızda dış ticaret firmaları, üretici firmaların sevkiyat bölümleri, lojistik şirketleri bünyesinde, kara, deniz, hava ve demiryolları nakliye şirketleri bünyesinde iş imkanları bulabilirsiniz.

Lojistiğin Dalları Nelerdir?

* Fiziksel Dağıtım (Yurtiçi Nakliye, Uluslararası Nakliyat, Kara, Hava, Deniz, Demiryolu)
* Gümrük
* Ambalajlama
* Depolama
* Stok Yönetimi

Lojistiğin Faydaları Nelerdir?

Günlük yaşamımızı kolaylaştırmakta, üretici firmaların ürünlerini pazara kolayca sunma imkanı oluşturmaktadır. Pazara hızlı giriş yapmayı, planlı hareket etmeyi, stok yönetimini, ambalaj ve gümrük gibi konuların tek çatı altında yürütülmesini sağlar.