Tersine Lojistik Nedir?

31.03.2021
Tersine Lojistik Nedir?

Tersine Lojistik Nedir?

Günümüzde tedarik zincirinin anahtar süreçlerinden biri olan tersine lojistik faaliyetleri işletmeler için önemlidir. Ekonomik ve ekolojik nedenlerden sosyal sorumluluklara, yasalardan sürdürülebilir gelişmelere ve doğal kaynakların korunmasından malzeme ve kaynak tüketiminin azaltılmasına kadar birçok sebep tersine lojistik kavramını ortaya çıkarmıştır.

Sistematik bir biçimde ele alındığında tersine lojistik zorunlu olarak görülür. Geri iade edilen veya kullanım ömrü biten ürünlerin tüketicinin elinden çıkarmasıyla ortaya tersine lojistik çıkar. Üretici gözüyle bakıldığında yüksek maliyetlere katlanmayı gerektiren bir süreç olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak stratejik öneme sahip olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

Tersine Lojistiğin Önemi

Tersine lojistik, ürünlerin geri dönüşüm süreci olarak değerlendirilebilir. Geleneksel tedarik zincirinin tersine işleyen bu faaliyetler, ürünlerden tekrardan bir değer elde etmek ve uygun şekilde imha ederek ikincil ürünlerin depolanmasını sağlayabilmek için yürütülür.

Hammadde, yarı mamul ve nihai ürünlerin ters istikamette tüketim noktasından kaynak noktasına değer kazanımı amacıyla yok edilmesi faaliyetleri tersine lojistiğin tanımıdır. Bir diğer ifadeyle imalat tesisinin öncesinde taşınan ürünleri ve parçaları geri dönüştürmek, tekrardan imal etmek ve elden çıkarmak gibi işlemlerden birinin uygulanması sürecidir.

Tersine lojistik sayesinde kullanılan ürünler son kullanıcıdan üreticiye fiziksel olarak geri taşınır ve bu sayede atık madde, kutu, şişe ve kağıt gibi istenmeyen maddeler geri dönüştürülür. Bu tür atık maddeler yeniden üretime kazandırılarak değerlendirilir. Bu sebeple tersine lojistik, çevreye duyarlı lojistik olarak da tanımlanabilir.

Tersine Lojistik Sayesinde Atık Yönetimi

Tersine lojistiğin en önemli avantajı atık yönetiminin sağlanmasıdır. Kullanılmış ve kullanım ömrü bitmiş ürünlerin farklı şekillerle toplanarak ayrıştırılması ve sonrasında yeniden üretime kazandırılması sayesinde geri dönüşüm yapılmış olur. Bu sayede atıkların da çevreye zararı en aza indirgenir. Ekonomik faktörler sonucunda tersine lojistik faaliyetleri önem kazanmış ve birçok işletme tercih eder olmuştur. Doğal kaynakların etkin şekilde kullanımını öngören bu faaliyet sayesinde lojistik faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur.

Tersine Lojistiğin İşletmelere Katkısı

İşletmelerin çevresel açıdan da daha etkin olabilmelerini sağlayan tersine lojistik faaliyetlerinin amacı geri dönüşümü sağlanacak ürünlerden maksimum düzeyde yararlanmaktır. Bunun olabilmesi için de ürünlerin uygun şekilde yok edilmesi gerekiyor. Hammadde ve materyal edinme maliyetlerini azaltma ve müşteri satın alma riskini düşürme gibi avantajlarının yanında firmanın çevreci imajını da iyileştirir.